Kostot e dërgimit

5.A    Këto dispozita zbatohen vetëm në rast se Klienti zgjedh dërgimin e produkteve të blera në rrugë elektronike në adresën e Klientit.

5.B    Kostot e dërgimit përfshijnë kostot e trajtimit të porosisë dhe kostot e transportit.

5.C    Kostot e transportit të produkteve do të përcaktohen në varësi të peshës totale të porosisë, të përmasave të produkteve dhe të vendodhjes së Klientit.

5.Ç    Kostot e dërgimit të produkteve përcaktohen gjatë kryerjes së porosisë në faqen e internetit të Farmacise Babamusta online.

5.D   Kostot e trajtimit të porosisë janë fikse dhe përfshijnë kostot e përgatitjes së porosisë, paketimin, ambalazhimin përkatës dhe sigurimin që garanton transportin e rregullt deri në adresën e Klientit.

5.DH Klienti pranon se është plotësisht i informuar në lidhje me pagesën e kostove të dërgesës (trajtimit dhe transportit) të cilat i shtohen çmimit të produkteve të porositura.

Kostot e dergimit Tarifat e dërgimit me postë në Shqipëri

(Delivery cost for small packages in Albania is):


VLERA E POROSISË

KOSTO E DËRGESËS / SHIPPING COSTS

0-1500 LEKË

300 LEKË

1501-3000 LEKË

200 LEKË

3001 – 4999 LEK

100 LEKË

5000 OSE MË SHUMË

DËRGESA FALAS / FREE SHIPPING


Tarifat e dërgimit me postë jashtë shtetit:

(Delivery cost for small packages  ABROAD is)

WEIGHT/ PESHA

DELIVERY COSTS / TARIFA E DËRGESËS

Evropë

(EU)

Fqinjët

(Neighbors)

Amerikë

(USA)

Azi / Afrikë

(Asia / Africa)

0-100 g

380 lek

330 lek

500 lek

480 lek

101-250 g

580 lek

480 lek

710 lek

740 lek

251 – 500 g

780 lek

730 lek

1480 lek

1360 lek

501 – 1000 g

1530 lek

1280 lek

2680 lek

2360 lek

1001 – 2000 g

2580 lek

2380 lek

4380 lek

4260 lek